Vil stoppe Klubben-planen

Med seks mot ei røyst ber samfunnsutvalet i Ørsta om at Klubben-planen til KA Aurstad vert stoppa.

  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Det oppsiktsvekkjande vedtaket kom etter synfaringar både til sjøs og på land tysdag, men etter ein ganske kort debatt i sjølve utvalet.