Nattebråket

– Når vi inviterer folk til sentrum, då må her også vere leveleg

– Onsdag bad eg administrasjonen om å vurdere fleire strakstiltak for å få gjort noko med nattebråket i Ørsta sentrum. Slik kan vi ikkje ha det.

Vil ha ro: Ordførar Stein Aam ynskjer at fleire folk flyttar til sentrumskjernen. Men då må det verte nattero.  Foto: Rune Sæbønes

Når vi inviterer folk til å flytte til sentrum, då må her også vere leveleg

Ordførar Stein Aam
Nyheiter

Det seier ordførar Stein Aam. Han er svært lei seg over det bebuarane i sentrumskjernen opplever.