Nattebråk i Ørsta

Familiar vurderer å flytte grunna nattebråket

– Til tider er det mest uleveleg i Ørsta sentrum grunna nattebråket. Vi vurderer å flytte.

Burning: Spora talar eit tydeleg språk om korleis det var i Webjørn Svendsen-gata denne helga.  Foto: svein aam

Det var tullete bilkøyring, og vanvitig fart

Nyheiter

Det seier nokre av huseigarane og bebuarane i Ørsta sentrum som Møre-Nytt har snakka med dei siste vekene. Særleg var det ille denne helga, der det vert fortalt om kappkøyring, burning og rusing av motorar til langt på natt.