Har kome knallbod på Saferoad

Eit samrøystes styre anbefalar sal av Saferoad etter at FSN Capital har lagt inn bod på 30,10 kroner pr aksje.

RINGER INN: Administerande direktør Morten Holum i Saferoad ringde børshandelen på Oslo Børs då Saferoad vart børsnotert i mai i fjor. No ligg det an til at Saferoad blir selt . pressefoto  Foto: Privat

Nyheiter

Det mot eit sal av Saferoad. Det melder Hegnar.no. FSN Capital har lagt inn bod på 30,10 kroner pr aksje for Saferoad.

- Det betyr at selskapet vert prisa til 2.067 millionar kroner. Bodet tilsvarar ein premie på 51 prosent i forhold til sluttkurs tysdag, skriv Hegnar.no.

Eit samrøytes styre skal anbefale sal av selskapet.

- Bodet er førehandsakseptert frå 34,4 prosent av aksjonærane. FSN har dessutan ein vilkårsbunden kjøpsavtale med Cidron Triangle, som eig 29,2 prosent av aksjane i Saferoad, om å kjøpe desse aksjane til 26 kroner pr aksje.

Saferoad eig VikØrsta.