God dag-praten:

"Eg er svært entusiastisk over at Ørsta og Volda får oppleve Pride i mai"

Møte Tore Holte Follestad i God dag-praten.

  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Korleis er kvardagen din?

Eg liker å vere på plass på kontoret før kl. 08. Då får eg tid til å ta unna e-post og diverse førefallande før dagen sine gjeremål set inn. På kveldstid liker eg å vere saman med vener, gå i teater og er eg heldig, får eg med meg hunden vår, Fabian, på ein tur.