Saka om grensejustering

Krev stortingsbehandling av Bjørke-saka

Ørsta kommune jobbar no for å få saka om grensejustering avgjort i Stortinget, og ikkje i departementet.

Grensejustering: Vert saka avgjort i departementet eller av Stortinget? Det kan vere eit ope spørsmål. Bildet er av Bjørke. Foto: Over Bakken Foto  Foto: Kjell Arne Steinsvik/Over Bakken foto

Nyheiter

– Eg vil vise til Inndelingslova, og at denne saka er så «stor» at ho ikkje handlar om ei grensejustering, men kan tolkast som ei kommunedeling. Og då bør saka leggjast fram for Stortinget for endeleg avgjerd, meiner ordførar Stein Aam.