Mobilbruk gav førelegg

Politiet med kontroll i Volda
Nyheiter

To bilførarar får forenkla førelegg etter at dei brukte mobiltelefonen under køyring.

Det var under ein politikontroll i Elvadalen i Volda sentrum politiet oppdaga dei to førarane. Kontrollen vart gjennomført i syttentida tysdag ettermiddag.