Vil gje fritak for eigedomsskatt

  Foto: Joachim Åsebø

Nyheiter

Sæbø dampskipsekspedisjon har søkt Ørsta kommune om fritak frå eigedomsskatt. Kommunestyret skal handsame saka 15. februar. I tilrådinga frå administrasjonen vert stiftinga friteke for eigedomsskatt. I sakspapira vert poengtert at verksemda først og fremst driv samfunnsgagnleg og at drifta framstår som ikkje-kommersiell.