Vil opne Vikegata for trafikk

Vikegata: Ørsta si gågate. Kva skal til for å skape meir liv i Vikegata? spør Petter Myklebust. Han trur ei løysing kan vere å opne delar av gata for trafikk.  Foto: Janne-Marit Myklebust

Nyheiter

I eit brev til Ørsta kommune bed Petter Myklebust om at 1. kvartal av Vikegata frå aust vert opna for biltrafikk og korttidsparkering.


– Vikegata treng fleire butikkar

– Før det blir gitt byggeløyve til Amfi, må Ørsta kommune ha ein plan om kva som skal gjerast med Vikegata.

 

– Eg har i dag firma som har meldt si interesse for å leige lokale i Vikegata, dersom vi får ei køyrbar gate, skriv han til kommunen, og avsluttar med:

– I von om snarleg svar og ei positiv handsaming.