Strammar inn også for nye Ørstahallen

Ørstahallen: Garderobeanlegget byrjar å ta form, og formannskapet meiner ein dagleg leiar for Ørstahallen må på plass for å førebu drifta.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Formannskapet rår no til ein nedstrippa driftsmodell for nye Ørstahallen. Det vert satsa på å nytte allereie eksisterande stillingsheimlar til å drifte den nye hallen.