Vil ha færre politikarar

  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

Det skal sparast flest moglege stader i Ørsta kommune dei komande åra. Heller ikkje politikarane kjem seg unna.

Rådmannen varslar ein gjennomgang av talet på folkevalde i kommunestyret og formannskapet komande år. Målet er å redusere talet på folkevalde i desse organa for å spare pengar.

Viss dette vert vedteke, vil endringa gjelde frå det komande kommunestyrevalet.