Som følgje av Melsgjerdet-utbygginga

Avgiftshopp på 66,4 pst.

Frå 2019 kan abonnentane til VØR vente eit avgiftshopp på 66,4 prosent. Årsaka er utbygginga av Melsgjerdet.

Bosavgift: Dagleg leiar Petter Bjørdal orienterte tysdag Volda formannskap om at avgiftene vert auka monaleg frå 2019.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Det varsla dagleg leiar Petter Bjørdal under ei orientering for Volda formannskap tysdag. Han var i formannskapet for å orientere om kvifor det er naudsynt for Volda og Ørsta Reinhaldsverk om å be om ei heva grense for kor store låneopptak verksemda gjer.