Vil byggje klatrepark

– Vil være eit kjærkome aktivitetsfremjande tiltak.

Vikemarka skule ønsker å byggje klatrejungel på skuleområdet.  Foto: Janne-Marit M. Falch

Nyheiter

Vikemarka skule vil byggje ein klatrejungel. Og no søkjer skulen fritak for byggeforbod knytt til rassikring av uteområdet.

Klatrejungelen er planlagt plassert nordvest på skuleområdet nær gangvegen ved Vikeelva.

– Ein slik installasjon vil vere eit kjærkome aktivitetsfremjande tiltak, seier rektor Odd Einar Fimreite i eit brev til kommunen.