Utviding i Hovdebygda

Bjørdal Industrier på hogget

Bjørdal Industrier har vekst, og satsar også sterkt på den utanlandske marknaden. Og no byggjer bedrifta ut anlegget i Hovdebygda.

Bedriftsbesøk: Synfaring hos Bjørdal Industrier. Frå venstre rådgivar for Arbeidarpartiet si stortingsgruppe, Anders Kvernmo Langset, stortingskandidat Fredric Holen Bjørdal, dagleg leiar Bjørn Meek, lokalpolitikar Jostein O. Mo, varaordførar Karen Høydal og verneombod Odd Jarle Øy.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

– Vi har veldig tru på tida framover. Går alt slik vi håper, kan det snart vere duka for nye, større kontraktar, seier dagleg leiar Bjørn Meek.