Ønskjer midlar til sjukehus-ombygging

Bygginga av det nye felles sjukehuset på Hjelset gir investeringsutfordringar for sjukehusa i Ålesund og Volda.

Volda sjukehus.  Foto: Janne-Marit Myklebust

Valkamp: I samband med valkampen fekk kommunalminister Jan Tore Sanner orientering på Volda sjukehus. F.v. ass.dir. Helge Ristesund, Helse MR, Hareid-ordførar Anders Riise, kommunalminister Jan Tore Sanner, stortingskandidat Marianne Synnes (H), Dan Bjørneset (H) og stortingskandidat Monica Molvær (H).  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

Det seier assisterande direktør i Helse Møre og romsdal, Helge Ristesund.

Overfor kommunalminister Jan Tore Sanner (H) fortalde Ristesund om konsekvensane for dei andre to sjukehusa i fylket som følgje av mangel på pengar til å investere med i ei tid då over fire milliardar kroner skal gå til det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal.– Gamle heltar tilbake til sjukehuset

Etter at helseminister Bent Høie (H) vedtok at Volda framleis skal ha akuttsjukehus for framtida, kjem no fleire kirurgar tilbake til sjukehuset.

 

– Sjukehuset i Ålesund er frå 1971, og det er ikkje tilrettelagt for moderne sjukehusdrift. Og sjukehuset i Volda vart bygt i 1986. I dag er det krevjande å få investert nødvendige midlar til bygningsmessige endringar for desse sjukehusa, sa Ristesund.

Han konstaterte at nokre prøver å snakke ned det nye storsjukehuset på Hjelset, noko han meiner det ikkje er grunn til.


– Det nye sjukehuset skal ha like mange senger som det i dag er på sjukehusa i Kristiansund og på Molde. Det nye sjukehuset skal ha nær alle slags funksjonar, sa Ristesund