Dumpa bos, kan verte straffa

Nyheiter

Politiet vurderer å opprette straffesak etter dumping av bos ved ein skogsveg i Liadal. Det opplyser Møre og Romsdal politidistrikt overfor Ørsta kommune.

Politiet ber dessutan kommunen om å avklare kven som er ansvarleg for at det vert rydda etter avfallsdumpinga, om det er grunneigaren på staden, eller Ørsta kommune. Førebels er det ukjent kven som dumpa boset.