Ny rektor i Volda

  Foto: Privat

Nyheiter

Norunn Lindvik Velsvik er konstituert i stillinga som rektor ved Bratteberg skule, medan Vidar Nupen har permisjon frå stillings som rektor komande skuleår. Nupen har permisjon fordi han har takka ja til stillinga som rektor ved Velle skule i Ørsta. Eirik Bech, som i dag er lærar ved Bratteberg skule, vert konstituert i stillinga som assisterande rektor ved skulen, melder Volda kommune på nettstaden sin.