Fylkesrådmannen har flytta Ørsta vgs. opp på prioriteringslista

Har dårlegast bygg

Tilstandsanalysar over Ørsta vidaregåande skule viser at skulen har den dårlegaste bygningsmassen av alle skulane i fylket.

Dårleg: Ørsta vidaregåande skule har den dårlegaste bygningsmassen av alle dei vidaregåande skulane i fylket, seier administrasjonen i fylkeskommunen. No vert det planlagt nybygg kopla opp mot Ørsta kulturhus.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

Det seier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. Han har no løfta nybygg i Ørsta opp på fjerdeplass i fylkeskommunen sitt investeringsprogram for skulebygg.