Døds- og takkeannonsar

Reglar og retningsliner for dødsannonsar og takkeannonsar
privatannonse

Dødsannonsar: Send til annonse@morenytt.no


Fristar: Kl. 14.00, dagen før innrykk. (tysdag-laurdag)

Annonsemanus må vere maskinskrive (PC) og helst sendt pr mail. Legg ved fakturaadresse og tlf.nr.


Takkeannonsar kan sendast til annonse@morenytt.no innan kl. 14.00 dagen før avisa kjem ut. Legg ved fakturaadresse og tlf.nr.


privatannonse