Her finn du retningsliner til alle typer privatannonsar.

Privatannonsar er helsingar og gratulasjonar, dødsannonsar, takkeannonsar, minneord og rubrikkannonsar (kjøp/sal).

Vi tek betaling for rubrikkannonsar, dødsannonsar, takkeannonsar og helsingar. Minneord er gratis.

Klikk her for å sende inn ei helsing gjennom vårt sjølvbetente system "FOLK", eller

les om retningsliner og fristar ved å klikke på bileta her:

Vi gratulerer Velkomen til verda