Ofte stilte spørsmål

Bedriftsannonse

Her har vi samla svara på dei mest vanlege spørsmåla. Om du ikkje finn svar på ditt spørsmål, ta gjerne kontakt med kundeservice på e-post: annonse@morenytt.no eller tlf. 70 04 19 00.Kva vil det seie at ein annonse er visningsbasert?

Kor mange visningar bør eg kjøpe for å ha merkbart "trykk" på morenytt.no?

Eg har kjøpt ein visningsbasert kampanje, men finn ikkje annonsen min på morenytt.no. Kvar er den?

Kvar og når skal eg sende materiellet til nettannonseringa?

Kvar finn eg oppdatert prisliste og annonsekart?

Korleis bør ein nettannonse se ut for å få høgast mogleg oppmerksemd?

Annonsen eg har kjøpt er ein fast prisa annonseplass. Kva betyr det?

Kva er CPT?

Kva er ein klikkrate?

Kva er ein god klikkrate?

Kan eg tidsstyre annonsar?

Kva er god effekt på nett?

Flyttar nettannonsar varer?

Kan eg bruke ein avisannonse på nett?

Kan Mørenytt produsere annonsemateriell for meg?

Korleis er annonseformata på morenytt.no prisa?

Eg annonserer vanlegvis i avis. Kor mange fleire lesarar når eg dersom eg brukar morenytt.no også?

Kva er ein unik brukar?

Kva er sidevisningar?

Kva er ein annonsevisning?

Bør eg produsere annonsar i Flash eller ikkje?

Kva bør nettannonsen lenkast til?