Periodevis stenging av Eiksundtunnelen

Årsaka er åstadsundersøking.
kundesenter

Politiet melder at Eiksundtunnelen i ein kortare periode framover vil verte periodevis stengt. Tunnelen skal stengjast tretten minutt om gongen, og trafikken vert sleppt i gjennom i periodane i mellom stengingane. Det er snakk om tre periodar på tre minutt kvar frå ca. kl. 15.00.

kundesenter