I Språkåret 2013 er det Venstre-leiar Trine Skei Grande som opnar Dei nynorske festspela. Under opningshøgtida introduserer Kjartan Fløgstad festspeldiktarane, og publikum får minst ei overrasking.

– Grande er ein av få rikspolitikarar som med stort truverde snakkar om språkpolitikk, og vi er svært glade for at ho kjem til Festspela, seier programansvarleg Karine Munch.

Urpremiere

Denne gongen opnar Festspela slik det aldri har vore gjort før. Som i tidlegare år får dessutan publikum høyre noko ingen har høyrt før. Festspeldiktarane Sigrid og Guri Sørumgård Botheim og Lars Petter Sveen har alle saman med seg nyskrivne tekstar. Urpremiere blir det også på ny musikk frå folkrock-bandet Hekla Stålstrenga.

Kjartan Fløgstad var den aller første festspeldiktaren i 1994. I år introduserer han framtida gjennom dei tre unge festspeldiktarane. Det kjem han til å gjere på ein måte som får tankane til å svinge.

Skirbekk

Perspektiv er det også over det filosofen og forfattaren Gunnar Skirbekk gjer. Styreleiar Reidar Sandal ser fram til å heidre nettopp han som «Årets nynorskbrukar 2013». Skirbekk får prisen for «arbeidet med å fornye tenkinga om ein gyldig og framtidsretta opplæringspolitikk for nynorsk, og for slitesterk evne til å halde oppe nynorsk som eit smidig språk for tenking». Det er berre å gle seg til takketalen.

Basisarrangement

Dei nynorske festspela er eit av sju basisarrangement i Språkåret 2013. Med 200-årsjubileet for Ivar Aasen som grunnlag blir det språklege mangfaldet i Noreg feira, og den feiringa skal endre den språklege framtida i landet. Norsk teiknspråk er ein del av den framtida. Som andre språk har norsk teiknspråk dialektar og aksentskilnader, ord endrar tyding, og nye ord kjem til. Heile opningshøgtida blir i år tolka av døvetolkane Janne Kristin Lid og Silje Seltveit Osdal.

Til den som har kome ut av teljinga: Opningshøgtida er festspelarrangement nr. 939 sidan det aller første i 1992.