– Elevtalet på skulane stabiliserer seg, unge tilflyttarar kjem til, og nye Hotell Sagafjord opnar i juni. Det er ny optimisme på Sæbø om dagen, og vi går ei vanvitig spennande tid i møte her på Sæbø, seier Nils Taklo – kunstnaren som har svinga målarpenselen dei 30 siste år, og som i fjor opna Galleri Taklo i den gamle ekspedisjonssentralen på Sæbø-kaia.

Med varmen og sola, byrjar også turistane så smått å vende nasen mot den vesle perla i Hjørundfjorden. Taklo trur nyvinningane i bygda vil bidra til at dette vert den mest folksame og vellukka sommaren på lenge.

– Heile lokalsamfunnet kjem til å nyte godt av det. Meir blest og popularitet smittar over på både tilflytting og næringsliv, seier han.

Nye prosjekt

På spørsmål om kva som er nytt ved Galleri Taklo i år, svarar kunstnaren at det er to nyvinningar på menyen.

– Eg vil fyrst og fremst ta inn gjesteutstillarar. Både Jann Gjerde og Anne Mari Melle vil medverke med 10–15 av sine eigne bilete. Det trur eg vil lyfte interessa for galleriet.

I tillegg til dette, seier Taklo at han vil søkje kommunen om å også få nytte tredje etasje til utstilling, og gjere den gamle dampskipsekspedisjonen om til kunsthus. I fyrste etasje har Thomas Hustad sin verkstad.

– Eg har snakka med kommunen om dette, og dei verka positive. Der er fem-seks rom i overetasjen som kan nyttast både til atelier og utstilling. Dette vert uansett ikkje aktuelt før neste år, siden førespurnaden må gå sin gang på rådhuset.

– Ei kjelde til inspirasjon

Men Taklo er ikkje i tvil om at det er fruktbart å satse på kultur i kommunen.

Den tidlegare ordføraren trur nemleg at det kulturelle fundamentet var utslagsgjevande då Ulstein nyleg sikra prisen som beste bukommune.

– Det er mange kunstinteresserte kringom, noko som ikkje er rart sidan kunst er ei kjelde til avslapping og ny inspirasjon. Det er definitivt verdt å satse på, seier han.

Laurdag opnar Galleri Taklo dørene.