foto
Runar Gudnason i ei scene frå filmen. Ute på Hovdevatnet. Foto: Aldeles AS

Etter 25 år er draumen til Runar oppfylt