Ørstakoret feirar jubileum med solistar frå Operakoret og Det Norske Solistkor