Eit magert og eit feitt koronaår for Klypa-Ryste

foto