Ungdomen og tre erfarne «aspirantar» opna festival