– Vi hadde ikkje gjort dette utan at vi hadde glede av det