Ørsting deltek i nasjonalt musikkmeisterskap

foto