"Det er så stusseleg når det berre er eitt korps i toget"