Sommarljom let seg aldri stoppe av koronaen – og er snart tilbake

foto