foto
Foto: JOACHIM ÅSEBØ

«Kampen» engasjerte 5.-klassingane

– Kan vi få lov til å kome i bryllaupet ditt?