I år kan ein etter to år med pandemi endeleg sjå barnetog over heile landet på 17. mai. Foto: Heiko Junge / NTB / NPK

Tilbake til normalen på «barnas dag»

Med få unntak har 17. mai vore barnas dag sidan 1870. Etter to år med pandemi er det mange som gler seg til endeleg å feire dagen slik ein gjorde før 2020.