Ho har skrive roman med handling frå Urke og Øye

foto