- Det er tydelegvis ikkje lett å halde på alle tradisjonane før jul

foto