Laurdag vert det luftakrobatikk frå tretoppane

foto