Jon Olav går vidare på engelsk – og gir snart ut EP som Ola Village

foto