Kvar vert det av våren?

- I år syt og klagar eg med godt samvit!

Vigdis Bjørkedal vil verte kvitt snøen raskast råd. Anja Midttun nyt derimot himmelens korrekturlakk, som Anne Grete Preus song.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nei, Liv Randi Volle (t.v) og Else Romestrand slåst ikkje om kven som skal sleppe golvvasken i butikken i Barstadvik. Damene kastar derimot snøball for å få ut litt munter vinteraggresjon.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Kultur

Snøen, som har kvelartak på våren, er eit brennheitt tema også på Vartdalsstranda.