150.000 kroner til kulturscene i Ørsta sentrum

Stødt AS er tildelt 150.000 kroner til oppstart av kulturscene i Ørsta sentrum. I tillegg er det løyvd midlar frå næringsfondet til skredkartlegging.

Stødt: Ei ny musikkscene i Ørsta er under planlegging. Sunniva Krøvel-Velle, Nils Dragnes og Hans Robert Bondhus i Musikk i sentrum håpar å få planane, som inkluderer utescene ved småbåthamna, realisert.  Foto: Joachim Åsebø/Arkiv

Kultur

– Det viktig å legge vekt på at dette handlar om eit tilbod til unge vaksne i Ørsta. Det treng vi, sa Synnøve Rekkedal Hill (Sp) då formannskapet handsama saka.