Positive ringverknader av Melodi Grand Prix:

– Vi gler oss allereie til neste år

Nøgde: Silja Koppen og Lone Strande i 9D var godt nøgde med innsatsen og ser fram til Melodi Grand Prix også neste år. 

Kultur

Melodi Grand Prix er eit skulemiljøtiltak ved Ørsta ungdomsskule, og det er ikkje tvil om Grand Prix-veka har bidrege i positiv retning.