No kan det her verte gitt grønt lys for badehus og mikrohus

Freda:Bakketunet på Bjørke er i dag freda. Tre av bygningane er datert til 1549.   Foto: NILS HARALD ÅNSTAD, Sunnmørsposten

New Articles

- Nei, seier biologen. – Det er ikkje sannsynleg at ein vil finne marin leire som vil påverke stabiliteten i grunnen.