Vik Ørsta markerer Pride digitalt. Og neste år heiser dei Pride-flagget

Vil Ørsta ønskjer å fremje mangfald.  Foto: Vik Ørsta

New Articles

- Arbeidslivet er for alle, uavhengig av kven du elskar.