– Kjensla når du finn den du leitar etter i live, kan nesten ikkje beskrivast

Når påsketuristane legg ut på langtur utan verken utstyr eller trening, sørgjer redningstenesta for at dei kjem heilskinna heim.

TRAVELT: Den frivillige delen av redningstenesta får stadig fleire oppdrag, og påska er vanlegvis den travlaste tida i året. Her frå Finsekurset i 2019, der frivillige fekk trening i søk og redning i vinterfjellet.   Foto: Heiko Junge / NTB

New Articles

– Å få vere med å redde liv gjer all innsatsen verd det. Kjensla du får når du er med på ein redningsaksjon og finn den du leitar etter i live, kan nesten ikkje beskrivast, seier leiar for Landsråd Hjelpekorps i Røde Kors, Kjersti Løvik.