Vasslekkasje ved Brungot/Høgebrua

Det er problem med vassforsyninga i området Brungot - Høgebrua

  Foto: Kjell Arne Steinsvik

New Articles

Grunna lekkasje og reparasjon på kommunal vassleidning vert vatnet steng av for nokre abonnentar i område Brungot – Høgebrua, i dag måndag 27. juli, heiter det i ei melding frå Ørsta kommune.

Avstenginga vil vare frå om lag kl. 10.00 og halde fram til arbeidet er ferdig innan om lag kl. 16.00 – 18.00 måndag kveld. Abonnentar som vert råka av avstenging vert varsla med SMS og talemelding, heiter det frå kommunen.

New Articles