Flytebrygga på Årneset velta

Ytst ute ser vi den kantra flytebrygga.  Foto: Svein Nordal

New Articles

Søndag låg flytebrygga utanfor badeplassen Årneset ved Rotevatnet som ein Kielland-plattform med flottørane til vers.

Etter alt å dømme er det nattlege badegjestar som har hatt stor moro av å velte flytebrygga, men når rampestreken har funne stad er noko uklart.