Mediehuset ikkje forseinka likevel

Bygginga av Mediehuset i Volda er likevel i rute.  Foto: Svein Nordal

New Articles

Høgskulen fekk fredag melding om at framdrifta i bygging av mediehuset likevel ikkje blir forsinka. Problema som entreprenøren stod overfor for få dagar sidan viste seg å kunne løysast likevel, og dermed er husbygginga i rute.