Naboar til Rotsetfjøra framleis like kritiske

«Ei valdtekt av den siste eksisterande fjøra i gamle Volda sentrum»

Frå ei synfaring i Rotsetfjøra i august.  Foto: Arkivfoto

New Articles

Naboane i Rotsetfjøra meiner dei modererte blokkplanane er omtrent like katastrofale som før. Og dei kallar planane ei valdtekt av den siste eksisterande fjøra i gamle Volda sentrum.