«Har prøvd å få naboen til å hogge det farlege treet i 12 år»

Den gamle hengebjørka ruvar godt ovanfor nabohusa.  Foto: Privat

New Articles

Ein fortvila huseigar i Volda ber no kommunen om hjelp til å få fjerna naboen si kjempedigre hengebjørk, - som står berre fem meter frå husnova til huseigaren. Som no har byrja å bli alvorleg redd for å få det gamle, femten meter høge treet ned på taket.