Trafikkulykke på E39

Politiet melder om trafikkulykke på Vartdal.

  Foto: Rune Sæbønes

New Articles

Kring kl. 14.40 melde Politiet i Møre og Romsdal om ei trafikkulykke på Vartdal. Ein bil hadde køyrt i grøfta. Eitt køyrefelt vart stengt ved Flåskjer. Alle naudetatane rykka ut til staden.

Det var ikkje personskade i samband med ulykka.